Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, jako organizacja dbająca o właściwy rozwój rynku doradztwa odszkodowawczego, skierowała do polskiego oddziału spółki Deloitte wystąpienie dotyczące wypowiedzi jednego z jej pracowników. W artykule „Nie starczy na odszkodowania” autorstwa red. Elżbiety Glapiak (wydanie z dnia 23 marca 2015 r. (str. B10)), Pan Krzysztof Stroiński, partner zarządzający działem usług aktuarialnych w tej firmie wskazał, że  „Działania kancelarii odszkodowawczych zubożają klientów, dziwi mnie brak ograniczeń czy kontroli nad nimi. (…) Gdyby zakład ubezpieczeń zatrzymał sobie połowę należnego świadczenia, wszyscy by się zdumieli. Gdy robią to kancelarie, to nikt nie jest zdziwiony…”.

W swoim wystąpieniu Izba stanowczo zaprotestowała przeciwko przedstawianiu nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię doradców odszkodowawczych, wzywając jednocześnie do niezwłocznego przedstawienia dowodów potwierdzających prawdziwość cytowanej wypowiedzi. Jednocześnie, w razie ich braku, PIDiPO wezwała do  złożenia oświadczenia prostującego wypowiedź, która w ocenie naszej organizacji, naruszyła dobra osobiste podmiotów działających na wspomnianym rynku. W treści wystąpienia Izba wyraziła także nadzieję, że spółka Deloitte podejmie działania zapobiegające publicznemu formułowaniu nieuprawnionych wniosków przez jej pracowników.