W dzienniku „Rzeczpospolita” (wydanie z dnia 03.06.2015 r.), w artykule red. Reginy Skibińskiej zatytułowanym „Czy warto podzielić się odszkodowaniem”, znalazła się wypowiedź Dyrektor Biura naszej Izby – Justyny Halaś. Tematem publikacji była działalność kancelarii odszkodowawczych, a przede wszystkim kwestia ich zakresu działania, wynagrodzenia oraz kwalifikacji doradców zajmujących się uzyskiwaniem na rzecz poszkodowanych odszkodowań. Odnosząc się do roli kancelarii, Dyrektor Biura podkreśliła, że „gdy ubezpieczyciel bezzasadnie nie uznaje swojej odpowiedzialności lub zaniża odszkodowanie, taka kancelaria skutecznie dochodzi należnych poszkodowanemu świadczeń w procesie sądowym”. Jednocześnie, pytana o perspektywy rozwoju rynku doradców i pośredników odszkodowawczych Justyna Halaś tłumaczy, że  „mimo wejścia w życie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego wciąż wielu poszkodowanych skarży się na zaniżone odszkodowania za zniszczone lub uszkodzone auto. Stanowi to kolejny obszar do zagospodarowania przez kancelarie odszkodowawcze”.