Serdecznie zapraszamy członków naszej organizacji do udziału w konferencji poświęconej wyzwaniom ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Treść zaproszenia na konferencję, zamieszczoną na stronie Rzecznika Finansowego, publikujemy poniżej, wskazując, że jednym z prelegentów będzie Prezes naszej organizacji, Bartłomiej Krupa, który omówi zagadnienia związane z kierunkami rozwoju kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Zaproszenie na konferencję (źródło: www.rf.gov.pl)

Szanowni Państwo,

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią nadal core business dla większości przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej działających w Polsce. Dalszy ich rozwój determinuje jednak szereg uwarunkowań począwszy od zmieniających się trendów rynkowych poprzez ewolucje systemu prawnego i stosunkowo częste zmiany legislacyjne, poprzez pewną nieprzewidywalność przyjmowanych kierunków w orzecznictwie, a skończywszy na coraz powszechniej wykorzystywanych nowoczesnych technologiach odpowiadających głównie na potrzeby młodszych pokoleń. Te i zapewne inne dzisiaj nieznane czynniki będą wyznaczały przyszłość i kierunki z którymi w najbliższych latach będzie musiała się zmierzyć branża ubezpieczeniowa chcąc utrzymać i nadal rozwijać swoją działalność. Przed tymi poważnymi dylematami staną wszyscy ubezpieczeniowcy zajmujący się tym kluczowym dla branży segmentem rynku.

Uwarunkowanie te będą również wpływały na pozycję pośredników ubezpieczeniowych, rozwój alternatywnych kanałów akwizycji, obsługę likwidacyjną, a tym samym sytuację konsumentów usług ubezpieczeniowych i reprezentujących ich podmiotów. Będą one miały także wpływ na działania nadzorcze oraz system wymiaru sprawiedliwości.

Rzecznik Finansowy we współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej, Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszeniem ProMotor, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym pragną przeprowadzić ekspercką debatę, która jednocześnie stanie się płaszczyzną wymiany wiedzy, obserwacji i doświadczeń odnośnie bieżących i przyszłych uwarunkowań rynkowych, potencjalnych zmian otoczenia regulacyjnego oraz nowych możliwości technologicznych służących zrównoważonemu rozwojowi ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce.

Okazją do uczestnictwa w organizowanej przez nas dyskusji będzie wspólna Konferencja pt.: „Wyzwania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce”.

Jako prelegenci w trakcie konferencji wystąpią przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakładów ubezpieczeń oraz środowiska konsumenckiego i akademickiego.

Uczestnicy Konferencji otrzymają dodatkowo Raport Stowarzyszenia ProMotor pt. „Aktualne trendy w zakresie szkód na osobie w OC komunikacyjnym w latach 2010-2015.”.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 października 2016 r. w sali konferencyjnej „A” w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa, w godzinach 9.00 – 16.00.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Konferencja___Wyzwania_ubezpieczen_komunikacyjnych_w_Polsce_____Warszawa__13_pazdziernika_2016_r___22431.