Portal „obserwatorfinansowy.pl” w publikacji Reginy Skibińskiej z dnia 05.10.2016 r. zatytułowanej „Ubezpieczyciele samoregulują się, gdy muszą” postanowił przyjrzeć się zagadnieniu samoregulacji na rynku ubezpieczeń. Obecnie branża ubezpieczeniowa nie może się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi. Zarówno w sektorze ubezpieczeń na życie, jak i w ubezpieczeniach majątkowych widoczne są spadki. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wizerunkowa, jak chociażby słynne UFKi. Dodatkowo, nieprawidłowymi praktykami ubezpieczycieli interesuje się sam nadzór, który wydał Wytyczne dotyczące likwidacji szkód, a wkrótce zaczną także obowiązywać Rekomendacje KNF w sprawie zadośćuczynień.

Rynek próbuje się także regulować we własnym zakresie. Jak wskazano w artykule, PIU w ciągu ostatnich kilku lat wydała rekomendacje dotyczące chociażby zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego czy też minimalnych wymogów informacyjnych, to jednak nie rozwiązało wszystkich problemów. Nie zawsze bowiem wydane rekomendacje uwzględniały interesy klientów, zdarzało się również, że nie wszyscy ubezpieczyciele ich przestrzegali.

Sam KNF zresztą, co wynika z faktu wydawania przez organ nadzoru wytycznych i rekomendacji dla sektora, uznaje, że samoregulacja nie jest wystarczająca. Jeszcze bardziej krytyczne w tym temacie są kancelarie odszkodowawcze. Zapytana o to zagadnienie dyrektor biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Justyna Halaś odpowiedziała: „w naszej ocenie samoregulacja nie była, nie jest i nie będzie zapewne wystarczająca na rynku polskim”. Podobne zdanie wyraziła Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo – Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, która wskazała: „Nasze obserwacje pokazują, że próby samoregulacji na rynku ubezpieczeniowym są niestety spóźnione i mało skuteczne. Postrzegamy je raczej jako narzędzie do akcji PR – owych, pokazujących, że ubezpieczyciele chcą grać fair, a nie dążenie do istotnej zmiany sytuacji”.

Niewątpliwie trudno przyjąć, jak postulują przedstawiciele rynku ubezpieczeń, żeby wystarczające było wskazywanie przez nadzór czy ustawodawcę wyłącznie kierunków działań, pozostawiając ich szczegółowe doprecyzowanie ubezpieczycielom. Samoregulacje powinny natomiast stanowić pierwszy krok inicjujący szersze inicjatywy strategiczne dla branży, a jednocześnie uzupełniać ramy ustawowe.

Link do publikacji: http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/ubezpieczyciele-samoreguluja-sie-gdy-musza