W ciągu kilku ostatnich miesięcy przedstawiciele zakładów ubezpieczeń jednym głosem mówili o nieprzewidywalności zadośćuczynień, wskazując, że jest to czynnik w sposób istotny determinujący wzrost wysokości składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” w publikacji zatytułowanej „Zgon wyceniany na kalkulatorze” autorstwa Patryka Słowika można przeczytać, że Komisja Nadzoru Finansowego ma na ten temat odmienne zdanie. Urząd przeanalizował bowiem 1140 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących wysokości zadośćuczynienia za śmierć. Jak pokazują dane zebrane na ich podstawie, orzeczenia sądowe w tzw. zbliżonych sprawach są dość podobne. Takie wnioski można wysnuć z analizy średniego zasądzenia oraz mediany dla poszczególnych grup uprawnionych.

Przykładowo, w przypadku rodziców średnie zasądzenie wynosi 75 tys. zł, natomiast mediana to 70 tys. złotych. Z kolei w przypadku dzieci średnie zasądzenie to 62 tys. zł, a mediana 60 tys. zł. Równie niewielkie rozbieżności można zaobserwować w odniesieniu do małżonków – średnie zasądzenie to 79 tys. zł, natomiast mediana jest wyższa o 500,00 zł. To pokazuje, że argumenty ubezpieczycieli dotyczące konieczności wprowadzenia tabel w zakresie zadośćuczynień z powodu znacznych rozbieżności w orzecznictwie nie znajdują poparcia w rzeczywistości. Co więcej, jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna” ubezpieczyciele zwykle wypłacają świadczenia niższe niż zasądzane przez sądy, stąd trudno oczekiwać, że ustalenie zadośćuczynień na poziomie odpowiadającym wyrokom, doprowadzi do oszczędności w obszarze wydatków ubezpieczycieli.

Jednocześnie, nawet jeśli zadośćuczynienia zostaną ustalone na poziomie odpowiadającym zasądzeniom, trudno oczekiwać, żeby wyłączały możliwość dochodzenia przez uprawnionych należnych im świadczeń na drodze sądowej. Zwraca na to uwagę także Rzecznik Finansowy, wskazując, że każda sytuacja jest inna, dlatego też nie można wprowadzić ani narzuconego ustawowo limitu wysokości świadczeń, ani też ograniczyć kręgu uprawnionych.