W oblikowanym na łamach Dziennika Gazety Prawnej artykule dotyczącym petycji wniesionej przez Naczelną Radę Adwokacką zamieszczono stanowisko prezentowane w toku prac przez naszą Izbę. Po raz kolejny zwracamy na problemy jakie może spowodować wdrożenie postulowanego przez Adwokaturę projektu, a także jego niekonstytucyjne zapisy. Zachęcamy do lektury:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8661579,prawo-pomoc-prawna-prawnicy-regulacje.htmlgulacje.html