W dniu 21 marca 2011 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Nowoczesne rozwiązania w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych”, zorganizowana przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie „Pro Motor” oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie na stronie Rzecznika Ubezpieczonych.