W dniu 21.10.2014 r. we Wrocławiu odbyło spotkanie władz PIDiPO i HBT Index połączone z prezentacją systemu HBT Index przeznaczonego do oceny medycznych następstw urazów związanych m.in. ze zdarzeniami komunikacyjnymi. Podczas wystąpienia plenarnego skierowanego do członków Izby dr Waldemar Truszkiewicz oraz dr Michał Brodzki przedstawili założenia związane z przeznaczeniem systemu oraz zaprezentowali sposób ustalania następstw medycznych szkód doznanych przez poszkodowanego. Jak podkreślali autorzy programu, system bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak: rozstrój zdrowia, obrażenia ciała – z uwzględnieniem ich lokalizacji, rozległości i ciężkości, a także elementy mające wpływ na ból i cierpienie, rokowania na przyszłość, występowanie powikłań, obecność trwałych i przejściowych ograniczeń funkcji, a także uciążliwość leczenia, zmianę jakości życia, niezbędną wymaganą pomoc oraz wpływ na stan obecny wcześniejszych chorób bądź przebytych urazów.

Członkowie Izby aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając szereg pytań związanych ze szczegółami funkcjonowania systemu, a także wskazując na konieczność zapewnienia takiej oceny wszystkich następstw szkody osobowej, aby uwzględniała ona elementy podnoszone w orzecznictwie sądowym i nie zaburzała istoty zadośćuczynienia jako świadczenia przysługującego za doznaną krzywdę. Jednocześnie Izba będzie nadal wnikliwie śledzić dalsze prace nad tym i innymi systemami, podejmując działania zmierzające do przeciwdziałania jakimkolwiek rozwiązaniom, które mogłyby doprowadzić do wypaczenia kompensacyjnej funkcji świadczeń służących naprawieniu szkody na osobie.

Zamykając spotkanie Prezes Izby Bartłomiej Krupa wskazał, że doradcy odszkodowawczy dostrzegają niedoskonałości związane z określaniem zdrowotnych następstw wypadków w oparciu o tabelę uszczerbku na zdrowiu, niemniej jednak przystąpienie do jakichkolwiek nowych standardów powinno być wynikiem szerokiej dyskusji wszystkich członków środowiska ubezpieczeniowego. Ocena przydatności każdego nowego rozwiązania musi być wynikiem szczegółowej analizy jego założeń, tak więc członkowie Izby będą mieli możliwość testów, na podstawie których będą formułowane dalsze wnioski.