Rzecznik Finansowy poinformował na swojej stronie internetowej, że przedstawił istotny pogląd w sprawie, w której pozwany ubezpieczyciel wystąpił ze skargą kasacyjną. Postępowanie dotyczy żądania zapłaty zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnych (art. 448 k.c.), a ubezpieczyciel kwestionuje zasadność takiego roszczenia.

Sprawa dotyczy roszczeń matki, której córka w lutym 2011 r. została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych. Dziewczynka doznała bardzo poważnych urazów skutkujących niedowładem czterokończynowym, jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a tym samym trudno mówić o utrzymywaniu typowych więzi rodzinnych, jakie zwykle łączą córkę z matką. Sądy niższych instancji uwzględniały argumenty matki poszkodowanej, ale ubezpieczyciel nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i wystąpił do Sądu Najwyższego ze skargą kasacyjną. Pozwany zakład ubezpieczeń wskazuje, że takie dobro osobiste w ogóle nie istnieje, a jeśli nawet – nie można przyjąć, że doszło do jego naruszenia, ponieważ matka pozostaje z córką w logicznym kontakcie, a ich więź jest obecnie głębsza i mocniejsza.

Rzecznik Finansowy nie podzielił jednak stanowiska ubezpieczyciela – „Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że najbliższym osób ciężko i nieodwracalnie poszkodowanych np. w wypadku komunikacyjnym, należy się zadośćuczynienie. Mówimy przecież o sytuacjach w której poszkodowany żyje, ale nie ma z nim żadnego kontaktu lub jest on mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy. W takiej sytuacji nie ma możliwości nawiązania normalnej relacji między bliskimi. Istnieje bogate orzecznictwo wskazujące, że taka sytuacja narusza dobro osobiste w postaci więzi emocjonalnej łączącej osoby bliskie” – wskazał dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Rzecznik Finansowy przypomina również, że w grudniu ubiegłego roku zwrócił się do I Prezes Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały usuwającej rozbieżności w zakresie uznania takiej więzi za dobro osobiste. Niedawno zapadła decyzja, że kwestię tę ma rozstrzygnąć w marcu 2021 r. skład połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, dzięki czemu uchwała zyska moc zasady prawnej, usuwając rozbieżności w orzecznictwie.

źródło: www.rf.gov.pl